Ứng dụng khoa học và công nghệ đo lường

“ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG VÀO HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC” GIÚP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỀ THI VÀ CHUẨN BỊ TỐT CHO KỲ THI TRUNG HỌC QUỐC GIA

  1. Chủ trương cải tiến kỳ thi THPT quốc gia của Chính phủ là rất đúng đắn, nhưng giáo viên các trường trung học đang vô cùng lo lắng vì họ không đủ hiểu biết về khoa học đánh giá để tổ chức triển khai phương pháp đánh giá năng lực của học sinh nhằm chuẩn bị cho kỳ thi này. Sự lo lắng đó ảnh hưởng đến ý kiến đồng thuận của xã hội về việc cải tiến kỳ thi.
  2. Ứng dụng khoa học đo lường và đánh giá hiện đại dựa trên lý thuyết ứng đáp câu hỏi là việc bắt buộc khi xây dựng các đề thi đánh giá năng lực. Cải tiến hoạt động xây dựng đề thi theo khoa học này giúp chuẩn hóa chất lượng đề thi, từ đó chuẩn hóa chất lượng đào đào tạo và giúp thi, kiểm tra, đánh giá thực sự trở thành khâu đột phá của đổi mới chất lượng giáo dục đào tạo hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao chuẩn bị cho hội nhập quốc tế.
  3. EDTECH-VN là một tổ chức hoạt động chuyên sâu về các phương pháp đánh giá hiện đại trong nhiều năm qua, là công ty chuyên nghiệp duy nhất ở nước ta xây dựng được các phần mềm phục vụ các hoạt động đánh giá hiện đại và đề xuất các công nghệ đánh giá kèm theo.
  4. Hưởng ứng chủ trương đổi mới kỳ thi THPT của Nhà nước, EDTECH-VN đề xuất kế hoạch triển khai một “chiến dịch” “Ứng dụng khoa học và công nghệ đo lường vào hoạt động đánh giá năng lực học sinh trong các trường Trung học”. Hoạt động này nhằm giúp tất cả các trường trung học (bao gồm cả THPT và THCS) trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, công nghệ và xây dựng nguồn tư liệu (các NHCH) theo đúng khoa học đo lường phục vụ đổi mới hoạt động đánh giá theo hướng chất lượng cao. Chúng ta cần triển khai ngay và rộng rãi vì đây là một thiếu sót cần bù đắp của ngành giáo dục, nếu thiếu nó chất lượng giáo dục không thể được cải thiện.
  5. Chương trình bồi dưỡng trong 5 ngày, gồm: lý luận cơ bản, thực hành viết câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, sử dụng các phần mềm để phân tích câu hỏi và làm đề thi. Giảng viên từ các trường đại học và viện nghiên cứu được chuẩn bị trước về phương pháp.
  6. Mỗi trường trung học được cử 10 giáo viên nòng cốt đại diện cho các môn học tham dự bồi dưỡng và được cung cấp các bộ phần mềm phục vụ hoạt động đánh giá.
  7. Với đội ngũ giáo viên nòng cốt hiểu biết về các phương pháp đánh giá hiện đại và các phần mềm trong tay, khả năng đánh giá năng lực trong các trường trung học sẽ được cải thiện nhanh chóng, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ đảm bảo thành công, tạo dư luận đồng thuận trong xã hội.
  8. Kiến nghị Chính phủ ủng hộ cố gắng của EDTECH-VN và chỉ đạo các địa phương hưởng ứng, các doanh nghiệp hỗ trợ thêm tài chính cho các trường trung học.