Bạn đang ở đây

Thư mời tài trợ

New Page 1

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VIỆT NAM

___________

V/v: Vận động tài trợ cho Chiến dịch 
“Ứng dụng khoa học và công nghệ 
đo lường vào hoạt động đánh giá năng lực học sinh trong các trường Trung học”

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o-------

 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

     Kính gửi: - UBND, sở GD&ĐT tỉnh/thành phố....................................................................

      - Các tổ chức, cá nhân quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục

 

Triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước trong hoạt động đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá theo Nghị quyết 29-NQ/TW, Bộ Giáo dục và đào tạo chủ trương tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 bằng các đề thi theo hướng đánh giá năng lực. Đây chính là các đề thi tiêu chuẩn hóa mà phải sử dụng khoa học đo lường hiện đại dựa trên nền tảng Lý thuyết Ứng đáp Câu hỏi (Item Response Theory – IRT) để xây dựng. Khoa học này không chỉ cần thiết khi xây dựng đề thi cho kỳ thi THPT quốc gia mà nó cần cho tất cả các kỳ thi đánh giá năng lực nhằm chuẩn hóa chất lượng học sinh. Đặc biệt với THPT và THCS, đây là đầu vào quan trọng cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường nghề cần được chuẩn hóa để nâng cao chất lượng các bậc học cao hơn.

Chủ trương đổi mới thi cử nói trên của Nhà nước không khỏi làm cho học sinh, giáo viên và cả xã hội lo lắng vì phần lớn các trường trung học còn chưa có những hiểu biết cần thiết để triển khai thi và kiểm tra theo hướng này.

Thành công của việc đổi mới hoạt động đánh giá của mà Nhà nước đề xuất sẽ góp phần quan trọng cho đổi mới giáo dục, vì đánh giá là một hợp phần quan trọng của việc dạy và học. Do đó, những người tâm huyết với giáo dục nước nhà mong muốn đóng góp cho sự thành công của hoạt động này.

 Công ty cổ phần Khoa học và công nghệ giáo dục Việt Nam (EDTECH-VN) đã nghiên cứu chuyên sâu về đo lường và đánh giá trong giáo dục trong hơn 20 năm qua, đã đề xuất được các phương pháp và quy trình công nghệ hiện đại phục vụ đánh giá, tạo lập được các phần mềm có chất lượng cao xây dựng trên cơ sở IRT phục vụ việc làm ngân hàng câu hỏi và triển khai kiểm tra đánh giá. EDTECH-VN nhận định rằng đây là thời điểm thích hợp để góp sức giúp đỡ các trường trung học, vì các trường này đang có nhu cầu cấp bách nâng cao hiểu biết về các phương pháp đánh giá mới cho thầy và trò để hưởng ứng chủ trương đổi mới thi cử của Bộ.

Với nhận định đó, EDTECH-VN đề xuất một “chiến dịch” bồi dưỡng giáo viên trung học theo chương trình Ứng dụng khoa học và công nghệ đo lường vào hoạt động đánh giá năng lực học sinh trong các trường Trung học” nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, công nghệ giúp giáo viên và các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở xây dựng được các công cụ đánh giá theo đúng khoa học đo lường hiện đại. 
Đặc biệt, nếu phối hợp được hoạt động của nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo, chúng ta có thể xây dựng được nguồn ngân hàng câu hỏi phong phú và chất lượng mà nếu làm đơn lẻ từng Sở sẽ khó thực hiện được.

Chương trình bồi dưỡng sẽ triển khai trong 10 buổi, nội dung bao gồm lý luận về đánh giá, thực hành viết câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và sử dụng các phần mềm để phân tích và quản lý các câu hỏi để làm đề thi khi cần thiết. Dự định mỗi trường phổ thông được cử 10 giáo viên nòng cốt tham gia lớp bồi dưỡng và được cung cấp bộ công cụ phần mềm hiện đại phục vụ đánh giá của EDTECH-VN. Trước đây học phí cho 10 giáo viên và giá phần mềm tổng cộng hơn 214 triệu đồng cho mỗi trường, nhưng trong chiến dịch này để mở rộng nhanh chóng chương trình bồi dưỡng EDTECH-VN dự định tài trợ cho các trường gần 90% kinh phí, tức là chỉ nhận từ mỗi trường 27 triệu đồng.  

Hy vọng từ số giáo viên nòng cốt có kiến thức, kỹ năng và có bộ công cụ phần mềm phục vụ đánh giá trong tay, năng lực đánh giá của các trường trung học sẽ nhanh chóng được cải thiện. Và việc cải thiện năng lực đánh giá của các trường trung học nếu được thực hiện sớm sẽ trực tiếp tác động tốt đến kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm nay và chất lượng lâu dài của ngành giáo dục.

Với mục đích và ý nghĩa của chiến dịch bồi dưỡng giáo viên trung học nói trên, để chiến dịch được sớm triển khai, chúng tôi hy vọng các Ủy ban nhân dân và Sở Giáo dục cũng như các doanh nghiệp, cá nhân ở các địa phương có thể tài trợ cho các trường trung học lượng kinh phí không lớn nêu trên.

Trân trọng,    

ĐẠI DIỆN EDTECH-VN

GIÁM ĐỐC

  

 

Lâm Ngọc Minh

Mời mọi người đọc chi tiết Kế hoạch tổ chức chiến dịch tại đây:

Kế hoạch tổ chức “chiến dịch” “Ứng dụng khoa học và công nghệ đo lường vào hoạt động đánh giá năng lực học sinh trong các trường trung học” giúp nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng đề thi và chuẩn bị tốt cho kỳ thi trung học quốc gia năm 2017