Tập huấn dự án” Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học”

Chương trình “Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 – 2015” (SEQAP) được thực hiện từ năm học 2010 – 2011 từ Hiệp định Tài trợ giữa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB). Chương trình này đã giúp nhiều địa phương nâng cao chất lượng giáo dục bậc tiểu học, cũng như giúp nhiều học sinh nghèo ở những vùng khó khăn trong tỉnh có cơ hội đến trường, giảm thiểu nguy cơ bỏ học.

Chương trình SEQAP có mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Việt Nam bằng việc hỗ trợ của Chính phủ cho quá trình chuyển đổi sang mô hình dạy và học cả ngày ở các trường tiểu học thuộc 36 tỉnh có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Trong đó, ưu tiên cho nhóm học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Giáo dục Việt nam cũng đã tổ chức đợt tập huấn nhằm phục vụ cho việc triển khai dự án SEQAP với sự tham gia của GS.TSKH. Lâm Quang Thiệp. sau đây là 1 số hình ảnh của buổi tập huấn: