Bạn đang ở đây

Phần mềm - Thiết bị

Trong quá trình triển khai áp dụng IRT vào các công việc cụ thể, đặc biệt khi xây dựng các ngân hàng gồm hơn 30.000CHTN, dưới sự chỉ đạo khoa học của GS....
Chức năng tạo đề thi tương đương cho phép tạo ra các đề thi hoàn toàn tương đương (mức độ đánh giá năng lực thí sinh là như nhau) nhưng có nội dung hoàn
TestSheet Reader là phần mềm được xây dựng để xử lý linh hoạt các phiếu quét từ máy quét ảnh nhằm giảm chi phí công nghệ và tiết kiệm thời gian nhập
Test Pro có nhiều tính năng vượt trội
Hơn 200 đơn vị bao gồm các Sở giáo dục, các trường Đại học, Cao đẳng đã tin dùng các sản phẩm phần mềm của Công ty hơn 10 năm qua và rất nhiều đơn vị đang sử dụng thử nghiệm