Phần mềm TESTPRO PLUS

Giới thiệu phần mềm TESTPROPlus

Phần mềm TESTPROPlus được xây dựng từ năm 1997 để phục vụ cho việc ra đề và chấm thi trắc nghiệm cho kỳ thi chuyển giai đoạn của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Năm 1998, phiên bản đầu tiên của TESTPROPlus đã được chuyển giao cho Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Phiên bản đầu tiên này của TESTPROPlus đã được sử dụng tại Trường đại học Thăng Long và các đề tài, dự án nghiên cứu về trắc nghiệm khách quan như: Đề tài nghiên cứu trắc nghiệm khách quan lớp 1 và lớp 6 tại sở GD&ĐT Hà Nội (2002-2003), Dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sơ (2005-2007) và nhiều đề tài, luận văn thạc sỹ, tiến sỹ khác.

Đến năm 2007, EDTECH-VN cho ra mắt phiên bản mới được xây dựng để phục vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi ra đề thi dựa trên lý thuyết ứng đáp câu hỏi. Đồng thời, phần mềm được xây dựng trên nền phân tích thiết kế Rational của IBM cho phép cải tiến liên tục và tạo ra hiệu năng cao cho hệ thống (có thể thi đông thời lên đến 2000 máy tính). Vì vậy, TESTPROPlus đã liên tục được nâng cấp cải tiến trong suốt 10 năm đảm bảo đáp ứng mọi hình thức thi (không chỉ trắc nghiệm khách quan) nhưng vẫn đảm bảo dễ dàng chuyển giao và hướng dẫn sử dụng (trong 2 ngày). Đến nay, TESTPROPlus là phần mềm có hệ thống tính năng ưu việt hàng đầu và là phần mềm duy nhất có khả năng ra đề thi tương đương theo lý thuyết ứng đáp câu hỏi tại Việt Nam. TESTPROPlus đã được sử dụng và đánh giá cao tại khoảng hơn 200 trường học trên cả nước.

EDTECH-VN luôn nỗ lực trong phát triển sản phẩm, cung ứng dịch vụ và hy vọng TESTPROPlus sẽ đóng góp tích cực cho hoạt động nâng cao chất lượng tại các nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.

 

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM TESTPRO Plus

STT TIÊU CHÍ
 I Kiến trúc hệ thống
1 Phần mềm được xây dựng phải là các ứng dụng được thiết kế theo mô hình  khách chủ (Clien/Server) chạy được trên cả mạng nội bộ LANs và mạng diện rộng WANs, trao đổi dữ liệu theo chuẩn công nghệ WebServices sử dụng ngôn ngữ XML, chuẩn tiếng việt Unicode ở cả ba mức hiển thị, xử lý và lưu trữ
 2 Kiến trúc hệ thống theo mô hình 3 tầng:  Data Access Layer, Business Layer, Presentation Layer và có thể phân tán trên nhiều máy chủ
 3 Hệ điều hành (OS): Windows XP, Windows 2003 server hoặc cao hơn
 4 Các ứng dụng thi thử, thi thật dạng trắc nghiệm ngẫu nhiên có thể được cài đặt trên máy chủ ứng dụng hoặc máy chủ Web của trường thành viên
 5 Hệ thống có hỗ trợ việc biên soạn câu hỏi và đề thi cho giảng viên thông qua một phần mềm độc lập chạy trên máy tính cá nhân và cho phép import dữ liệu vào CSDL của ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi trong hệ thống
 6 Hệ thống cho phép thi trực tuyến trên máy tính qua mạng cục bộ hoặc diện rộng như Internet phục vụ cả nhu cầu tự ôn tập và tự thi thử cho sinh viên, hỗ trợ số lượng lớn người truy cập đồng thời (1000-2000)
 7 Hệ thống hỗ trợ nhập dữ liệu trả lời từ máy chấm tự động
 8 Dữ liệu về danh sách sinh viên dự thi, danh sách phòng thi sử dụng cho thi Online có khả năng kết nối trực tiếp (online) hoặc gián tiếp (offline) với CSDL của phần mềm Quản lý đào tạo
 9 Dữ liệu chấm thi có khả năng kết nối trực tiếp (online) hoặc gián tiếp (offline) với CSDL của phần mềm Quản lý đào tạo
II Quản lý ngân hàng câu hỏi và đáp án
 1 Hỗ trợ giao diện biên tập câu hỏi, chức năng biên tập lại câu hỏi trực quan
 2 Có thể nhập câu hỏi từ các tài liệu MS Word theo cấu trúc quy định
 3 Hỗ trợ nhiều loại câu hỏi TN khác nhau như: single choise, multiple choise, matching, selection, filling blanks, rewriting, yes/no, true/false…
 4 Hỗ trợ nhiều kiểu trả lời: một lựa chọn, nhiều lựa chọn, điền từ, ghép nối, …
 5 Hỗ trợ quản lý ngân hàng câu hỏi tự luận
 6 Hỗ trợ biên soạn câu hỏi trắc nghiệm có sử dụng công thức toán học theo định dạng LATEX
 7 Hỗ trợ các loại dữ dữ liệu multimedia (kết hợp hình ảnh, âm thanh, video)
 8 Quản lý các tham số về thời gian trả lời câu hỏi, trọng số điểm trong mỗi đáp án (với câu hỏi nhiều lựa chọn) … hỗ trợ cho các phương án chấm điểm khác nhau
 9 Hỗ trợ câu hỏi nhóm với một phần mô tả tình huống chung và các câu hỏi cùng sử dụng tình huống mô tả đó
 10 Quản lý các tham số về việc trộn đáp án của mỗi câu hỏi (cho phép/không cho phép),khả năng áp dụng của câu hỏi vào các hình thức thi (thi giấy, thi trực tuyến)…
 11 Có quy trình phê duyệt & sửa đổi câu hỏi trước khi được đưa vào ngân hàng câu hỏi
 12 Quản lý ngân hàng câu hỏi dựa trên cấu trúc cây môn học,cho phép người dùng tạo số lượng phân cấp bất kỳ của cây
 13 Quản lý câu hỏi dựa vào ma trận kiến thức, cho phép phân loại câu hỏi trong mỗi môn học theo lĩnh vực kiến thức trong môn, theo độ khó và theo mức độ áp dụng kiến thức để trả lời câu hỏi (ghi nhớ, hiểu, vận dụng, kỹ năng….)
 14 Áp dụng lý thuyết trắc nghiệm cổ điển để quản lý các tham số về độ khó, độ phân biệt của câu hỏi. Các tham số này được sử dụng trong khi ra đề thi & đánh giá kết quả thi
 15 Áp dụng lý thuyết trắc nghiệm hiện đại để quản lý các tham số về độ khó, độ phân biệt, độ phỏng đoán của câu hỏi. Các tham số này được sử dụng trong khi ra đề thi & đánh giá kết quả thi
 16 Đảm bảo việc hiển thị chính xác nội dung câu hỏi và đáp án trong ngân hàng câu hỏi, khi biên soạn câu và khi in ấn đề thi
 17 Có cơ chế quản lý hiệu lực của câu hỏi, cho phép khóa các câu hỏi (không được sử dụng để ra đề thi) sau khi câu hỏi đã được sử dụng trong một đề thi nào đó
 18 Người dùng có thể thiết lập thời gian khóa câu hỏi cho toàn bộ ngân hàng
 19 Cho phép khóa từng câu hỏi một cách thủ công
 III Quản lý ngân hàng đề thi và đáp án
 1 Hỗ trợ soạn bộ đề thi theo hai chế độ thủ công hoặc tự động theo độ khó và số câu hỏi cho trước
 2 Cho phép tạo đề thi tự động theo các tham số độ khó, độ phân biệt
 3 Cho phép tạo quản lý các đề thi tự luận.
 4 Cho phép tách/ghép đề từ nhiều nguồn khác nhau, giúp cho nhiều người có thể tham gia nhập đề
 5 Chức năng tạo đề thi và hoán vị đề thi theo hình thức: (i) trộn câu hỏi ngẫu nhiên theo ma trận kiến thức; (ii) trộn ngẫu nhiên đáp án theo yêu cầu của người dùng
 6 Chức năng tạo đề thi tương đương cho phép tạo ra các đề thi hoàn toàn tương đương (mức độ đánh giá năng lực thí sinh là như nhau)  nhưng có nội dung hoàn toàn khác nhau
 7 Quản lý ngân hàng đề thi đối với các đề thi đã được tạo lập trong các kỳ thi trước
 8 Hỗ trợ sao chép lại và chỉnh sửa từ các bộ đề thi đã có
 9 In đề thi và đề thi hoán vị (ra định dạng Word) thành đề thi thực
 10 Cho phép đưa đáp án các môn thi (theo ngành, bộ môn, vv) lên Website sau khi kết thúc kỳ thi
 12 Cho phép giới hạn tỷ lệ câu hỏi trùng nhau trong các đề thi tương đương với nhau và với đề thi mẫu
 13 Có quy trình xem xét, phê duyệt đề thi
 14 Cho phép hiệu chỉnh đề thi, thay đổi câu hỏi trong đề thi. Hiển thị danh sách các câu hỏi tương đương (theo các thông số về độ khó, cùng ô ma trận kiến thức) để người lập đề hiệu chỉnh
 15 Đảm bảo việc in ấn đề thi theo đúng các biểu mẫu của nhà trường và bộ giáo dục quy định
 16 Đảm bảo hiển thị chính xác nội dung câu hỏi & các lựa chọn. Việc hiển thị đảm bảo các yếu tố về bố cục, về tính liên tục của câu hỏi (không ngắt rời các phương án lựa chọn với câu hỏi, không làm xô lệch định dạng hình vẽ, bố trí thứ tự câu hỏi …) Việc hiển thị đảm bảo chính xác cho đề gốc và các đề hoán vị với tất cả các khả năng hoán vị có thể (hoán vị vị trí câu hỏi, hoán vị phương án lựa chọn trong mỗi câu, hoán vị các câu hỏi con trong một câu hỏi nhóm …..)
 17 Cho phép sinh đề thi trực tuyến và tải lên máy chủ Web để phục vụ thi trực tuyến. Thao tác sinh đề thi trực tuyến đảm bảo tốc độ truy nhập với lượng thí sinh lớn cùng đồng thời truy nhập tại thời điểm kỳ thi bắt đầu. Các đề thi trực tuyến có thể là đề gốc, đề tương đương hoặc hoán vị của các đề này
 IV Tổ chức ôn tập và thi thử online
 1 Có khả năng quản lý ngân hàng các câu hỏi ôn tập, chỉ dẫn ôn tập và lời giải mẫu theo từng học phần của từng môn học đối với từng ngành học
 2 Phần mềm được thiết kế bao gồm một phân hệ hỗ trợ chức năng ôn tập và thi thử được cài cài đặt trên máy chủ Web Portal, sử dụng CSDL của phần mềm để đưa dữ liệu lên Website của nhà trường
 3 Cho phép sinh viên sau khi đăng nhập thành công vào cổng thông tin của nhà trường được phép ôn tập hoặc thi thử các môn
 4 Cho phép thiết đặt tham số giới hạn số lượng các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi để tạo ra các đề thi thử theo đúng quy định và cấu trúc đề thi thật của môn học
 5 Cho phép sinh viên thực hiện trả lời và chấm điểm như trong thi thật
 6 Hỗ trợ khả năng giáo viên hay bộ môn đưa ra các câu hỏi thử nghiệm để đánh giá khả năng của người học, đánh giá độ tic cậy và tính khách quan của câu hỏi, đáp án thông qua các công cụ đánh giá độ khó của câu hỏi
 V Tổ chức thi trắc nghiệm online
 1 Cho phép thiết đặt các quy định về: (i) công thức chấm; (ii) quy đổi thang điểm
 2 Có khả năng kết nối online hoặc offline đến CSDL của phân hệ quản lý thi trong phần mềm Quản lý đào tạo để quản lý đăng nhập của từng thí sinh theo phòng thi, môn thi
 3 Tự động đưa ra đề thi của môn học trong ngân hàng đề thi thuộc nhóm thi trắc nghiệm ngẫu nhiên đối với từng thí sinh và quản lý thời gian làm bài theo quy định
 4 Cho phép in giấy báo thi cho thí sinh: cung cấp địa chỉ máy chủ làm bài thi, tên thí sinh, mật khẩu đăng nhập, thời gian và địa điểm làm bài thi
 5 Tự động chấm bài thi trắc nghiệm theo thang điểm chính thức có qui đổi sang điểm 10 sau khi thí sinh kết thúc quá trình hoặc hết thời gian làm bài
 6 Thông báo trực tuyến kết quả thi với thí sinh
 7 Tự động lập phiếu điểm theo quy định và cho phép in phiếu điểm từ bộ phận được cấp quyền: (i) bộ môn, (ii) văm phòng khoa; (iii) phòng Đào tạo
 8 Hỗ trợ chức năng cập nhật tự động hoặc thủ công kết quả thi vào CSDL điểm của phần mềm Quản lý đào tạo, có cơ chế kiểm soát tính đúng đắn của việc cập nhật như kiểm tra đồng thời các điều kiện: (i) danh sách thí sinh; (ii) tên môn thi; vv
 9 Có khả năng lưu trữ kết quả thi để thuận tiện cho công tác thanh, kiểm tra và phục hồi dữ liệu
 10 Đảm bảo tốc độ của hệ thống thi on-line với lượng thí sinh thi lớn đến 2.000 người
 11 Đảm bảo lưu trữ kết quả làm bài của mỗi thí sinh, bao gồm các câu hỏi đã trả lời, thời gian làm bài, thời gian còn lại
 12 Khôi phục trạng thái làm bài thi của thí sinh nếu trong quá trình thi on-line máy tính của thí sinh xảy ra sự cố. Hệ thống phải khôi phục đúng các lựa chọn và thời gian làm bài còn lại của thí sinh
 13 Có hệ thống giám sát các kỳ thi on-line đang diễn ra, trạng thái của mỗi thí sinh, thời gian còn lại của thí sinh
 14 Cho phép quản lý điểm thi tự luận bao gồm phân công chấm thi, điểm thành phần từng câu, điểm tổng
 15 Kết nối điểm tự luận và trắc nghiệm trên cùng một bài thi
 VI Phân tích kết quả thi
 1 Phân tích, thống kê kết quả thi theo mô hình trắc nghiệm cổ điển
 2 Phân tích kết quả thi theo mô hình TN hiện đại
 3 Đưa ra các báo cáo về thông số câu hỏi sau khi phân tích (Độ khó, độ phân biệt,…)
 4 Đưa ra các báo cáo về năng lực, điểm thực của thí sinh sau khi phân tích
 5 Hỗ trợ chức năng so sánh tương quan kết quả đào tạo giữa các môn học, giữa các kỳ thi của từng môn học
 6 Hỗ trợ chức năng thống kê phân bố điểm chấm theo nhiều ngữ cảnh: (i) theo cấp độ khó; (ii) theo nhóm câu hỏi do người dùng xác lập; vv  
 7 Cho phép đánh giá lại các thông số về độ khó, độ phân biệt của mỗi câu hỏi căn cứ kết quả các kỳ thi đã sử dụng câu hỏi đó
 8 Đưa ra các cảnh báo về chất lượng câu hỏi, chất lượng đề thi dựa trên các kết quả thi (câu hỏi/phương án chọn quá dễ, quá khó …) Thiết lập các ngưỡng tỷ lệ của các cảnh báo này
 VII Thống kê – Báo cáo
 1 Thống kê kết quả thi của thí sinh theo các môn thi
 2 Thống kê kết quả thi các môn thi của từng thí sinh
 3 Thống kê dữ liệu các thông số câu hỏi theo đề thi
 4 Thống kê dữ liệu về các thông số câu hỏi theo NHCH
 5 Thống kê, báo cáo, lập biểu đồ về kết quả thi theo các tiêu chí khác nhau
 VIII Quản lý qui trình phúc tra
 1 Hỗ trợ giao diện trực quan đối với các tác vụ phúc tra chuẩn theo đúng quy định của Cục khảo thí
 2 Cho phép xem lại chi tiết bài làm của thí sinh
 IX Quản trị hệ thống
 1 Cung cấp giao diện cho phép cập nhật người dùng và nhóm người dùng
 2 Cung cấp khả năng phân quyền người dùng đến mức chức năng theo các đối tượng: (i) cán bộ phòng khảo thí; (ii) giảng viên; (iii) sinh viên
 3 Cung cấp giao diện cho phép thiết lập các tham số cho toàn hệ thống
 4 Cung cấp giao diện cho phép kiểm soát vết người dùng thao tác trong hệ thống

 

CÁC LÝ DO ĐỂ LỰA CHỌN  PHẦN MỀM TESTPRO Plus

 

 1. Tính hoàn thiện: TESTPRO là phần mềm đã được Công ty EDTECH-VN  nghiên cứu, phát triển và áp dụng hơn 10 năm nay, do vậy đây là phần mềm khá hoàn thiện và đáp ứng hầu hết các nhu cầu về thi trắc nghiệm trong nhà trường (trong khi nhiều phần mềm trắc nghiệm khác hiện nay chỉ dừng lại ở động tác trộn đề thi, chấm thi, tổ chức thi trên mạng).
 2. Ứng dụng lý thuyết trắc nghiệm hiện đại: TESTPRO được xây dựng theo quy trình trắc nghiệm chuẩn dựa vào lý thuyết và công nghệ trắc nghiệm hiện đại (IRT), với sự hướng dẫn của các chuyên gia trắc nghiệm hàng đầu ở nước ta, nhằm tạo cơ hội cho các trường áp dụng công nghệ trắc nghiệm đúng đắn để đo lường chính xác năng lực học tập của người học.
 3. 3. Quản lý nhiều loại câu hỏi: TESTPRO được xây dựng để đáp ứng cho nhiều loại câu hỏi từ trắc nghiệm đến các câu tự luận; các câu hỏi hình ảnh, audio; các dạng câu trả lời ngắn, câu hỏi gạch chân, câu một lựa chọn, câu nhiều lựa chọn, điền khuyết, ghép đôi….
 4. Quy trình xây dựng phần mềm chuyên nghiệp: TESTPRO được xây dựng theo quy trình chuẩn RUP (Rational Unified Process) của hãng IBM nên khả năng phát triển cao và hiệu năng tốt, không hạn chế số lượng máy tính kết nối.
 5. Đáp ứng mọi mô hình hoạt động từ trường phổ thông đến trường đại học: TESTPRO được chia làm 4 gói sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của tất cả mô hình hoạt động từ các trường phổ thông đến các trường cao đẳng, đại học, các trung tâm đánh giá chuyên nghiệp; dùng cho mọi đối tượng từ quy mô nhỏ (giáo viên) đến lớn (cho nhà trường, phòng, Sở)…
 6. Lưu trữ đồng bộ: Các cơ sở dữ liệu trong các phiên bản phần mềm dễ dàng chuyển đổi sang nhau. Khi các trường có nhu cầu nâng cấp lên các phiên bản có tính năng cao hơn, toàn bộ cơ sở dữ liệu sẽ được chuyển đổi và các dữ liệu phiên bản này hoàn toàn thích nghi v ới phiên bản khác.
 7. Kế thừa dữ liệu: Việc tái sử dụng tài nguyên tạo tiện lợi trong việc xây dựng các ngân h àng câu hỏi và cấu trúc đề thi được thuận tiện và nhanh chóng.
 8. Tương thích với các hệ thống khác: Dữ liệu đầu vào và đầu ra của TESTPRO được quy định theo các chuẩn phổ biến nên dễ dàng kết nối với các cơ sở dữ liệu khác, như dữ liệu từ hệ thống đào tạo, quản lý sinh viên…
 9. Tương thích với mọi hệ thống máy tính: Có thể triển khai từ máy tính đơn lẻ đến mạng LAN, WAN, intranet, internet,…
 10. Bảo mật: Quy trình phân quyền, bảo mật được thiết kế chặt chẽ, dữ liệu được mã hóa ở nhiều mức độ khác nhau nhằm tăng độ tin cậy trong quá trình thi, kiểm tra.
 11. Thân thiện, dễ sử dụng: TESTPRO sử dụng giao diện và hướng dẫn tiếng Việt, các thao tác thuận tiện như sử dụng website, các công cụ soạn thảo tương thích với MS Word…
 12. EDTECH là một đơn vị được thừa nhận trong lĩnh vực trắc nghiệm khách quan:

EDTECH đã phối hợp với Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai nghiên cứu áp dụng trắc nghiệm khách quan trong giáo dục phổ thông tại Hà Nội vào năm 2004-2005.

EDTECH-VN là Công ty đã được Bộ GD&ĐT chọn thầu xây dựng 10.000 câu hỏi trắc nghiệm cho các trường Cao đẳng Sư phạm và tiếp tục chỉ định thầu xây dựng hơn 20.000 câu hỏi trắc nghiệm bổ sung với giá trị gần 500.000 USD.

EDTECH-VN đã được Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội lựa chọn là đơn vị phụ trách chuyên môn trong kỳ thi Olympic tiếng Anh từ năm 2008 đến nay.

EDTECH hiện đang kết hợp chặt chẽ với các Sở Giáo dục và Đào tạo, tại Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh và một vài nơi khác trong việc nâng cao hiểu biết của các cán bộ quản lý, giáo viên và đào tạo chuyên gia về công nghệ trắc nghiệm cho các cơ sở.