Giới thiệu phần mềm TESTSHEET READER

I. Mô tả
TestSheet Reader là phần mềm được xây dựng để xử lý linh hoạt các phiếu quét từ máy quét ảnh nhằm giảm chi phí công nghệ và tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu. Sau gần 10 năm xây dựng, TestSheet Reader đã cải thiện đáng kể về hiệu năng và độ chính xác khi xử lý.
II. Chức năng
TestSheet Reader được xây dựng dựa trên việc mô phỏng quy trình của máy quét chấm thi và nhập dữ liệu chuyên nghiệp (OMR). Nó cho phép điều khiển một số loại máy quét ảnh, nhập tự động và số hóa các dữ liệu ảnh theo biểu mẫu được thiết kế phù hợp, kiểm tra, điều chỉnh điểm chọn  trực quan trên ảnh quét và kết xuất ra báo cáo dạng text dễ truy nhập vào các phần mềm xử lý dữ liệu khác.
III. Đối tượng phục vụ

 • Các trường học;
 • Các trung tâm nghiên cứu, điều tra xã hội;
 • Các cơ sở thống kê;
 • Các cơ sở dịch vụ công;
 • Các nghiên cứu thị trường.

IV. Các ứng dụng
Các ứng dụng EDTECH-VN đã thiết kế và sử dụng phần mềm này để nhập dữ liệu:

 • các bài thi trắc nghiệm;
 • các cuộc nghiên cứu, điều tra định lượng;
 • các biểu mẫu đăng ký trong các trường học, bệnh viện, các cơ sở dịch vụ công;
 • nhiều ứng dụng số hóa dữ liệu số khác…

V. Đặc tính

Tốc độ xử lý phiếu lên tới trên 5000 phiếu/1 giờ.Độ bắt nhạy được tăng cường và lọc bỏ những màu sắc gây nhiễu tăng tính hiệu năng khi nhận dạng.

Độ chính xác lên tới trên 99%.

Quy trình sử dụng đơn giản.

VI. Kỹ thuật

Ảnh tiêu chuẩn A4 – 24 bit màu.Độ lệch giấy cho phép khi quét 5o.

VII. Các tính năng phần mềm

 • Thiết kế mẫu
 • Mẫu phiếu chuẩn theo nhu cầu thu thập dữ liệu và được thiết kế cho tương tích với phần mềm TestSheet Reader. Định nghĩa tệp định dạng tương ứng với mỗi mẫu phiếu cho phép xác định cấu trúc tệp kết quả khi nhập dữ liệu để phù hợp với các phần mềm xử lý dữ liệu khác.

  Hình 1: Mẫu phiếu thi trả lời của EDTECH-VN

 • Nhập dữ liệu
 • TestSheet Reader cho phép chọn nhập các bộ phiếu từ nhiều thư mục chứa dữ liệu khác nhau tạo thành một bộ dữ liệu đầu ra thống nhất theo trật tự và chỉ mục của người nhập dữ liệu.

  Hình 2: Phân bố các bài thi vào tập hợp

  TestSheet Reader phát hiện các phiếu không phù hợp với định định dạng chuẩn và cho phép điều chỉnh các thông số nhận dạng theo từng phiếu trong tập hợp để phù hợp với trường hợp phiếu cá biệt. Các phiếu được định dạng cá biệt có thể thay đổi các màu sắc, độ chính xác, điều chỉnh tọa độ khi phiếu quét lệch trên 5o, xử lý các phiếu mất góc, mất điểm định vị…

  Hình 3: Điều chỉnh thông số nhận dạng

  Sau khi xác nhận các phiếu hợp lệ, TestSheet Reader tiếp tục nhập tự động các dữ liệu theo định dạng của biểu mẫu. Kết quả quá trình nhập dữ liệu có thể được lưu trữ và kết xuất ra kết quả độc lập với chính các ảnh tạo ra dữ liệu đó.

  Hình 4: Nhập dữ liệu tự động

  Tiếp tục hiệu chỉnh dữ liệu bằng cách chọn hoặc bỏ chọn trực quan trên ảnh quét sau khi kết thúc quá trình nhập tự động trước khi kết xuất kết quả khi phát hiện các lỗi phát sinh do phiếu in không đúng chuẩn, quét dữ liệu bị xô lệch, người trả lời tô không đúng quy định.

  Hình 5: Điều chỉnh các điểm lựa chọn

 • Xuất báo cáo kết quả nhập dữ liệu
 • Xem trước dữ liệu, hoàn tất quy trình nhập dữ liệu và kết xuất báo cáo theo các cấu trúc đã định sẵn để sẵn sàng nhập vào các phần mềm xử lý dữ liệu khác.

  Hình 6: Xuất báo cáo