Bạn đang ở đây

Dự án

Chương trình chuyển giao công nghệ này được triển khai nhằm trang bị cho phần lớn trong 13.500 trường THPT và THCS trên cả nước kiến thức, kỹ năng và công nghệ để xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi theo hướng ứng dụng khoa học hiện đại về đo lường đánh giá trong giáo dục mà nền tảng là Lý thuyết ứng đáp câu hỏi (Item Response Theory - IRT) với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục và các giảng viên am tường các môn học phổ thông, theo sự điều phối của công ty phần mềm trắc nghiệm hàng đầu Việt Nam – EDTECH-VN.

Nhiều dự án, đề tài khoa học mang lại những giá thực tiễn cho nền giáo dục Việt Nam nói chung và cách riêng cho từng địa phương