Đề cương chương trình bồi dưỡng

Phần chung

NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN

(3 buổi, lớp lớn )

Đối tượng:
Toàn bộ giáo viên các trường phổ thông và cán bộ quản lý giáo dục ở địa phương
Mục tiêu:
Cung cấp các hiểu biết cơ bản về đo lường và đánh giá trong giáo dục để họ biết sử dụng đúng các phương pháp và biết tạo các công cụ (đề thi, đề kiểm tra) để đánh giá.

Nội dung thuyết giảng và thảo luận:

 1. Một số cách phân loại quan trọng về đánh giá trong giáo dục
 2. Phân loại mục tiêu giáo dục
 3. Các phương pháp đánh giá: trắc nghiệm, tự luận, đánh giá thực hành, đánh giá qua giao tiếp.
 4. Lý thuyết trắc nghiệm cổ điển
 5. Lý thuyết trắc nghiệm hiện đại (Lý thuyết Ứng đáp Câu hỏi)
 6. Minh họa về áp dụng đánh giá trên thế giới và ở Việt Nam.
 7. Đánh giá hoạt động học tập tập trong nhà trường.
 8. Cách viết câu hỏi và xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm.

Thực hành:

– Làm một bài kiểm tra về các nội dung đã học

– Giới thiệu phần mềm phân tích câu hỏi và đề kiểm tra VITESTA qua việc phân tích bài kiểm tra đã làm (phần mềm phân tích VITESTA sẽ được cung cấp miễn phí cho học viên lớp học).

Phần thực hành và ứng dụng công nghệ

XÂY DỰNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, TỰ LUẬN
VÀ PHÂN TÍCH BẰNG PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG

(Thêm 7 buổi sau khi học phần chung , lớp nhỏ 20-30 học viên)

Đối tượng:
Một số giáo viên và cán bộ quản lý nòng cốt của các trường phổ thông.

Mục tiêu:

Cung cấp các các kỹ năng xây dựng câu hỏi và đề kiểm tra và các kỹ năng phân tích các câu hỏi và đề kiểm tra bằng các phần mềm chuyên dụng để học viên trở thành các kỹ thuật viên và chuyên gia về đánh giá trong giáo dục.

Nội dung thực hành:

 1. Quy trình xây dựng câu hỏi tự luận;
 2. Cách viết câu hỏi tự luận;
 3. Thực hành xây dựng đề thi tự luận;
 4. Quy trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm
 5. Cách viết câu hỏi trắc nghiệm;
 6. Thực hành xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan;
 7. Cách sử dụng phần mềm VITESTA và các phần mềm khác để phân tích câu hỏi và đề kiểm tra (riêng phần mềm phân tích VITESTA sẽ được cung cấp miễn phí cho học viên lớp học);
 8. Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra;
 9. Giới thiệu các phần mềm liên hoàn của EDTECH-VN quản lý ngân hàng câu hỏi, làm đề thi, chấm thi, báo cáo kết quả thi: phần mềm TESTPROPlus , TestSheetReder, …
 10. Thực hành trên các phần mềm:
 11. – Thực hành về IRT nhờ phần mềm học tập BIRT-VN

  – Thực hành phân tích bằng phần mềm VITESTA

  – Thực hành nhập câu hỏi, làm đề, trộn đề thi tự luận trên phần mềm Testpro mini.

  – Thực hành modul nhập câu hỏi, làm đề, trộn đề thi trắc nghiệm trên hệ thống phần mềm Testpro mini.

  – Thực hành phần mềm TestSheet Reader (quét bài, chấm bài…)

 12. Làm bài kiểm tra cuối khóa;
 13. Bế giảng, Trao giấy chứng nhận.

Các nguồn lực:

Công cụ phục vụ các khoa bồi dưỡng:

 1. Bộ tài liệu học tập.
 2. Cuốn Sách “Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường” do GS.TSKH. Lâm Quang Thiệp chủ biên (210 trang, NXB ĐHSP Hà Nội, 2012) – công ty EDTECH-VN phát hành.
 3. Phần mềm:
 4. – VITESTA:  phần mềm phân tích câu hỏi và đề kiểm tra được xây dựng theo Lý thuyết Đáp ứng Câu hỏi (Item Response Theory-IRT) đầu tiên ở Việt Nam, do EDTECH-VN công bố năm 2007, giao diện thân thiện bằng tiếng Việt.

  – TestProMini: phần mềm xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, làm đề thi, chấm thi, báo cáo kết quả thi.
  – TestSheetReader: phần mềm biến máy quét ảnh thông dụng thành máy chấm thi.
  Cả 3 phần mềm nói trên được sử dụng để học viên thực tập trong thời gian học, 2 phần mềm đầu được cung cấp miễn phí cho học viên sử dụng sau khóa học.

Giảng viên và hướng dẫn viên:

Các giáo sư và chuyên gia giáo dục cơ hữu của EDTECH-VN và các cộng tác viên của EDTECH-VN là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục từ các trường đại học và viện nghiên cứu, cùng các kỹ thuật viên phần mềm do EDTECH-VN đào tạo.