Bạn đang ở đây

Chương trình bồi dưỡng – chuyển giao công nghệ “Ứng dụng khoa học và công nghệ đo lường vào hoạt động đánh giá năng lực học sinh trong các trường trung học” dành cho giáo viên các trường THPT và THCS trên địa bàn cả nước

New Page 1

1.        LÝ DO TRIỂN KHAI

Nghị quyết 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo có nêu:     “.. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục - đào tạo, bảo đảm tính trung thực, khách quan. Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục - đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận”. Kèm theo đó, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ /TW cũng nêu: “Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; kết hợp đánh giá cả quá trình với đánh giá cuối học kỳ, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo dục phát triển”. Để thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW Bộ GD&ĐT xem đổi mới đánh giá là khâu “đột phá”.

Trong hoạt động đánh giá kết quả học tập, công đoạn xây dựng đề thi có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì ĐỀ THI  THƯỚC ĐO, đồng thời cũng thể hiện CÁI ĐÍCH  cần phải đi đến, vì đề thi được thiết kế gắn với mục tiêu học tập.

THƯỚC ĐO, đề thi cần phải được xây dựng trên nền tảng của khoa học về đo lường để có thể phân tích, kiểm định được. Các kỳ thi quốc tế như TOEFL, TOEIC, SAT, ACT,... đều được xây dựng dựa trên lý thuyết đánh giá hiện đại để đo chính xác năng lực của thí sinh. Việc xây dựng đề thi tại Việt Nam chủ yếu theo kinh nghiệm giáo viên, không dựa nền tảng khoa học nên không thể đo lường, kiểm định được. Ngành giáo dục không có thước đo được xây dựng trên nền tảng khoa học nên chất lượng giáo dục của chúng ta hiện đang rất thấp. Nói cách khác, chúng ta muốn xây nhà cao tầng phải dùng thước mét trong thiết kế và thi công chứ không thể dùng gang tay làm thước đo.

Liên quan đến CÁI ĐÍCH, đề thi cần xây dựng nhằm đúng mục tiêu của chương trình học và môn học. Khi đã xác định được cái đích đúng, có thể sử dụng nhiều con đường khác nhau (chương trình đào tạo) cũng như nhiều phương tiện khác nhau (phương pháp đào tạo) để đạt mục tiêu. Hơn nữa chúng ta không cần tạo ra một con đường quá rộng (chương trình đào tạo nặng) để đi đến đích.

Hiện nay, ngay các sở GD&ĐT đang gặp khó khăn trong việc xây dựng các ngân hàng câu hỏi chất lượng cao làm cơ sở để tạo đề thi, vì đội ngũ giáo viên không được đào tạo phương pháp viết câu hỏi có chất lượng, đồng thời các cơ sở giáo dục không có công cụ để kiểm định chất lượng các câu hỏi và quản lý ngân hàng câu hỏi.

Bậc trung học, kể cả THCS và THPT, cần được chuẩn hóa và nâng cao chất lượng để để làm nền tảng cho việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó tăng cường hiệu quả của việc đánh giá dể nâng cao chất lượng giáo dục bậc trung học là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hơn nữa, trước mắt, việc nâng cao năng lực sử dụng các phương pháp đánh giá hiện đại cho bậc trung học cũng là một hoạt động thiết thực để hưởng ứng chủ trương đổi mới kỳ thi THPT quốc gia của Nhà nước.  

2.        MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG TRIỂN KHAI

2.1.      Mục tiêu chung

2.1.1.     Chương trình chuyển giao công nghệ này được triển khai nhằm trang bị cho phần lớn trong 13.500 trường THPT và THCS trên cả nước kiến thức, kỹ năng và công nghệ để xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi theo hướng ứng dụng khoa học hiện đại về đo lường đánh giá trong giáo dục mà nền tảng là Lý thuyết ứng đáp câu hỏi (Item Response Theory - IRT) với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục và các giảng viên am tường các môn học phổ thông, theo sự điều phối của công ty phần mềm trắc nghiệm hàng đầu Việt Nam – EDTECH-VN.

2.1.2.     Chương trình giúp bổi dưỡng cho mỗi trường 10 giáo viên nòng cốt là trưởng/phó các bộ môn hiểu biết và năng lực thực hành trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi theo đúng khoa học đo lường hiện đại. Những giáo viên này sẽ giúp nhà trường và sở GD&ĐT triển khai các hoạt động xây dựng đề thi một cách khoa học.

2.1.3.     Chương trình kết hợp xây dựng các ngân hàng câu hỏi (item bank) chất lượng cao cung cấp miễn phí cho các sở GD&ĐT, các trường học và các giáo viên của các tỉnh thành trên cả nước nhờ sự đóng góp của hàng trăm nghìn giáo viên (mỗi giáo viên chỉ cần đóng góp 10 câu hỏi) tham gia các khóa bồi dưỡng.

2.2.      Nội dung và phương pháp triển khai 

2.2.1.     Cung cấp hệ thống phần mềm đánh giá bao gồm TESTPROPlus, TestSheet Reader và VITESTA cho hơn 13.500 trường THPT và THCS trên cả nước. Đó là hệ thống phần mềm ứng dụng IRT duy nhất tại Việt Nam và có nhiều tính năng ưu việt (tham khảo phụ lục về các tính năng của phần mềm)

2.2.2.     Chương trình bồi dưỡng “Thực hành viết câu hỏi và xây dựng đề thi trắc nghiệm + tự luận” tiến hành 10 buổi:

-          Bao gồm các nội dung: Lý thuyết đánh giá hiện đại và ứng dụng (3 buổi), hướng dẫn thực hành viết câu hỏi và xây dựng đề thi tự luận + trắc nghiệm đúng phương pháp
(4 buổi), hướng dẫn sử dụng các phần mềm đã được cung cấp miễn phí để phân tích câu hỏi và đề thi theo IRT (3 buổi).

-          Triển khai theo hướng thực hành, cầm tay chỉ việc, hoạt động nhóm với sự hỗ trợ của chuyên gia, buộc học viên phải tham gia tích cực và có thể sử dụng ngay sau khi kết thúc khóa học.

-          Tổ chức lớp theo các cụm trường để giảm thiểu chi phí ăn ở, đi lại cho các học viên.

3.        CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

3.1.      Chương trình ƯU ĐÃI năm 2017

3.1.1.     Đối tượng – Phạm vi: Các Sở GD&ĐT tổ chức cho ít nhất 30 trường của mỗi cấp học (THPT hoặc THCS) tham gia chương trình. Chỉ triển khai trong năm 2017.

3.1.2.     Cung cấp trọn gói với giá chỉ 27.000.000 đồng/trường

Hỗ trợ kèm theo chương trình, EDTECH-VN tài trợ miễn phí cho mỗi trường giá trị lên tới 187,040,000 đồng (một trăm tám mươi bảy triệu bốn mươi nghìn đồng)
cho mỗi trường. Cả gói là
214,040,000, bao gồm:

STT

Sản phẩm dành cho một trường

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

1

Đào tạo, tập huấn giáo viên “Thực hành viết câu hỏi và xây dựng đề tự luận + trắc nghiệm”

10

1,800,000

18,000,000

Thu học phí

2

Cuốn sách “Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường

10

54,000

540,000

Tặng HV

3

Tài liệu học cho học viên

10

50,000

500,000

Tặng HV

4

Phần mềm TestproPlus Mini  cho mỗi giáo viên tự xây dựng ngân hàng câu hỏi, làm đề thi, chấm thi

10

2,000,000

20,000,000

Tặng HV

5

Phần mềm VITESTA phân tích câu hỏi , đề thi theo lý thuyết trắc nghiệm hiện đại

10

2,000,000

20,000,000

Tặng HV

6

Hệ thống các bộ phần mềm cho nhà trường bao gồm: TESTPROPlus, TestSheet Reader và VITESTA

1

155,000,000

155,000,000

Tặng nhà trường

 

Tổng cộng

 

 

214,040,000

 

 

Bằng chữ: Hai trăm mười bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng./.


3.2.     
Giá phần mềm đang cung cấp lẻ trên thị trường

3.2.1.     TESTPROPlus:      125.000.000 đồng/trường

3.2.2.     TestSheet Reader: 25.000.000 đồng/trường

3.2.3.      VITESTA:             5.000.000 đồng/bộ

 

4.       KẾT QUẢ TRIỂN KHAI – LỢI ÍCH CỦA CÁC BÊN THAM GIA

4.1.      Lợi ích chung:

-          Thay đổi nhận thức, kỹ năng và công nghệ đối liên quan đế hoạt động thi, kiểm tra của giáo dục phổ thông, tác động tốt đến việc dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục nói  chung.

-          Xây dựng được đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nòng cốt cho hệ thống giáo dục để triển khai các hoạt động đánh giá tiêu chuẩn hóa qui mô lớn của ngành giáo dục.

-          Đây là chương trình được chắt lọc, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành và công nghệ,  nên chỉ sau 5 ngày học viên được trang bị đủ năng lực viết câu hỏi và ra đề thi theo đúng quy trình chất lượng.

4.2.       Đối với học viên:

-          Tiếp thu được các kiến thức và kỹ năng cơ bản về đánh giá để vận dụng nâng cao chất lượng giảng dạy.

-          Có thể sử dụng ngay những kiến thức và kỹ năng đã học để viết câu hỏi và xây dựng đề thi tự luận, trắc nghiệm một cách khoa học.

-          Được hỗ trợ miễn phí tài liệu học tập, các phần mềm cá nhân để sử dụng sau khóa học.

4.3.       Đối với Nhà trường và Sở GD&ĐT

-          Có được một đội ngũ giáo viên nòng cốt để triển khai hoạt động đánh giá một cách khoa học.

-          Được cung cấp miễn phícác phần mềm TESTPROPlus , TestSheet Reader
VITESTA để triển khai các hoạt động đánh giá theo hướng hiện đại dựa trên khoa học về đo lường.

4.4.       Đối với EDTECH-VN:

-          Được đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đổi mới giáo dục theo chỉ đạo của Nghị quyết 29 NQ/TW và theo phương châm phát triển của Công ty;

-          Xây dựng được thị trường dịch vụ đo lường và đánh giá trong giáo dục phủ rộng khắp cả nước;

-          Có cơ hội để tiếp tục mở rộng hệ thống dịch vụ ổn định theo chiều sâu phục vụ các nhu cầu đánh giá chất lượng cao ngày càng phát triển.

5.       NĂNG LỰC KINH NGHIỆM CỦA ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

EDTECH-VN là đơn vị đã được thành lập từ năm 2000 và tiền thân của nó là Trung tâm DAPDET (hoạt động từ năm 1995). Với hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu-triển khai trong lĩnh vực này với sự dẫn dắt của GS. TSKH. Lâm Quang Thiệp (một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục). Công ty EDTECH-VN đã triển khai xây dựng các phần mềm phục vụ đánh giá, trong đó có phần mềm VITESTA phân tích câu hỏi và đề thi theo lý thuyết trắc nghiệm hiện đại (IRT). EDTECH-VN cũng là đơn vị đầu tiên ở nước ta triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi dựa trên IRT. EDTECH-VN đã đạt được một số thành tựu, trong đó có thể kể:

o   Xây dựng hệ thống phần mềm xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi, chấm thi là các phần mềm duy nhất tại Việt Nam phát triển dựa trên lý thuyết trắc nghiệm hiện đại. Các hệ thống phần mềm này đã đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất tại Việt Nam.

o   Phát triển các ngân hàng câu hỏi chất lượng cao cho các dự án của Bộ GD&ĐT.

o   Xuất bản 2 cuốn sách chuyên môn về đo lường và đánh giá theo lý thuyết trắc nghiệm hiện đại, đã phát hành và cung cấp ra thị trường 5000 cuốn/đầu sách.

o   Từ năm 2006 đến nay, EDTECH-VN là đơn vị chuyên làm đề và chấm thi cho các kỳ thi Olympic do sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì.

o   Cung cấp hệ thống phần mềm và máy chấm thi cho hàng trăm trường trung học, cao đẳng, đại học trên toàn quốc và 104 trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội.

* Riêng đối với chương trình bồi dưỡng “Thực hành viết câu hỏi và xây dựng đề thi
tự luận + trắc nghiệm”, EDTECH-VN đã triển khai và được đánh giá cao cho:

o   Gần 400 giáo viên từ 15 trường đại học, cao đẳng, trung cấp của Bộ Công an;

o   Trường THPT chuyên Long An;

o   32 trường THPT của Sở GD&ĐT Long.

 

PHỤ LỤC 1

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

 

Phần chung


NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN

(3 buổi, lớp lớn )

Đối tượng:

Giáo viên các trường trung học và cán bộ quản lý giáo dục ở địa phương

Mục tiêu:

Cung cấp các hiểu biết cơ bản về đo lường và đánh giá trong giáo dục để họ biết sử dụng đúng các phương pháp và biết tạo các công cụ (đề thi, đề kiểm tra) để đánh giá.

 

Nội dung thuyết giảng và thảo luận:

1.      Một số cách phân loại quan trọng về đánh giá trong giáo dục

2.      Phân loại mục tiêu giáo dục

3.      Các phương pháp đánh giá: trắc nghiệm, tự luận, đánh giá thực hành, đánh giá qua giao tiếp.

4.      Lý thuyết trắc nghiệm cổ điển

5.      Lý thuyết trắc nghiệm hiện đại (Lý thuyết Ứng đáp Câu hỏi)

6.      Minh họa về áp dụng đánh giá trên thế giới và ở Việt Nam.

7.      Đánh giá hoạt động học tập tập trong nhà trường.

8.      Cách viết câu hỏi và xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm.

Thực hành:

- Làm một bài kiểm tra về các nội dung đã học

- Giới thiệu phần mềm phân tích câu hỏi và đề kiểm tra VITESTA qua việc phân tích bài kiểm tra đã làm (phần mềm phân tích VITESTA sẽ được cung cấp miễn phí cho học viên lớp học).

 

Phần thực hành và ứng dụng công nghệ

XÂY DỰNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM, TỰ LUẬN

VÀ PHÂN TÍCH BẰNG PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG

(Thêm 7 buổi sau khi học phần chung , lớp nhỏ 20-30 học viên)

Đối tượng:

Một số giáo viên và cán bộ quản lý nòng cốt của các trường trung học.

Mục tiêu:

Cung cấp các các kỹ năng xây dựng câu hỏi và đề kiểm tra và các kỹ năng phân tích các câu hỏi và đề kiểm tra bằng các phần mềm chuyên dụng để học viên trở thành các kỹ thuật viên và chuyên gia về đánh giá trong giáo dục.

Nội dung thực hành:

1.      Quy trình xây dựng câu hỏi tự luận;

2.      Cách viết câu hỏi tự luận;

3.      Thực hành xây dựng đề thi tự luận;

4.      Quy trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm

5.      Cách viết câu hỏi trắc nghiệm;

6.      Thực hành xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan;

7.      Cách sử dụng phần mềm VITESTA và các phần mềm khác để phân tích câu hỏi và đề kiểm tra (riêng phần mềm phân tích VITESTA sẽ được cung cấp miễn phí cho học viên lớp học);

8.      Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra;

9.      Giới thiệu các phần mềm liên hoàn của EDTECH-VN quản lý ngân hàng câu hỏi, làm đề thi, chấm thi, báo cáo kết quả thi: phần mềm TESTPROPlus , TestSheetReder, …

10. Thực hành trên các phần mềm:

- Thực hành về IRT nhờ phần mềm học tập BIRT-VN

- Thực hành phân tích bằng phần mềm VITESTA

- Thực hành nhập câu hỏi, làm đề, trộn đề thi tự luận trên phần mềm Testpro mini.

- Thực hành modul nhập câu hỏi, làm đề, trộn đề thi trắc nghiệm trên hệ thống phần mềm Testpro mini.

- Thực hành phần mềm TestSheet Reader (quét bài, chấm bài…)

11. Làm bài kiểm tra cuối khóa;

12. Bế giảng, Trao giấy chứng nhận.

 

Các nguồn lực:

Công cụ phục vụ các khoa bồi dưỡng:

1.      Bộ tài liệu học tập.

2.      Cuốn Sách “Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường” do GS.TSKH. Lâm Quang Thiệp chủ biên (210 trang, NXB ĐHSP Hà Nội, 2012) – công ty EDTECH-VN phát hành.

3.      Phần mềm:

                  - VITESTA:  phần mềm phân tích câu hỏi và đề kiểm tra được xây dựng theo Lý thuyết Ứng đáp câu hỏi (Item Response Theory-IRT) đầu tiên ở Việt Nam, do EDTECH-VN công bố năm 2007, giao diện thân thiện bằng tiếng Việt.

                  - TestProMini: phần mềm xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, làm đề thi, chấm thi, báo cáo kết quả thi.

                  - TestSheetReader: phần mềm biến máy quét ảnh thông dụng thành máy chấm thi.

Cả 3 phần mềm nói trên được sử dụng để học viên thực tập trong thời gian học, 2 phần mềm đầu được cung cấp miễn phí cho học viên sử dụng sau khóa học.

 

Giảng viên và hướng dẫn viên:

Các giáo sư và chuyên gia giáo dục cơ hữu của EDTECH-VN và các cộng tác viên của EDTECH-VN là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục từ các trường đại học và viện nghiên cứu, cùng các kỹ thuật viên phần mềm do EDTECH-VN đào tạo.