Các dự án – đề tài Công ty đã triển khai trong mấy năm gần đây

Các dự án – đề tài Công ty đã triển khai trong mấy năm gần đây

Số TT Thời gian Khách hàng Dự án
1 7/2006 – 5/2008 Dự án đào tạo giáo viên trung học cơ – Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguồn vốn  WB “Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho các trường cao đẳng sư phạm”
2 4/2009 – 7/2010 Dự án Giáo dục Đại học II – Bộ giáo dục và Đào tạo, nguồn WB “Phân tích hiện trạng hệ thống giáo dục đại học Việt Nam”
3 4/2009 –  9/2009 ĐH Thái Nguyên (Dự án Giáo dục Đại học 2, vốn vay WB) “Đào tạo về Công nghệ xây dựng Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan”.
4 12/2009 -1/2010 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. “Mua sắm máy quét bài trắc nghiệm và bộ phần mềm chấm điểm trắc nghiệm cho 104 trường THPT trực thuộc SGD Hà Nội”.
5 9/2010 – 9/2011 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương “Thực trạng Văn hóa đọc của thanh thiếu niên tỉnh Bình Dương hiện nay”.
6 9/2010 – 9/2011 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương “Khảo sát thực trạng và nhu cầu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.
7 12/2010 – 12/2011 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương “Tổng kết thực tiễn, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách đào tạo, thu hút và sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ  tỉnh Bình Dương”.
8 7/2011- 10/ 2011 Chương trình Đảm bảo chất lượng GD Trường học (SEQAP, nguồn vốn  WB) Nhập và làm sạch số liệu khảo sát kết quả học tập môn Tiếng Việt và Toán của học sinh lớp 5 năm học 2010 –2011”
9 12/2011 – 12/2012 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương “Giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương: thực trạng và giải pháp”.
10 11/2011-12/2011 ĐH Trà Vinh (Dự án Giáo dục Đại học 2, nguồn vốn  WB) “Đào tạo về Công nghệ xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan”
11 10/2011-12/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. Mua sắm phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi, tạo đề thi, chấm thi trắc nghiệm
12 1/2012 – 6/2012 BQL Dự án Giáo dục Đại học 2 – Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguồn vốn  WB “Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2011”
13 Tháng 4 /2013 Bộ GD và ĐT – DA Đào tạo giáo viên THPT&TCCN, nguồn vốn ADB Xây dựng một số ngân hàng câu hỏi (NHCH) cho các học phần trong chương trình cử nhân các ngành sư phạm để đánh giá kết quả học tập của sinh viên cho ĐHSP Đà Nẵng
14 Năm 2014 Tổng Cục Xây Dựng Lực Lượng CAND – Cục Đào Tạo –Bộ Công An Bồi dưỡng chuyển giao công nghệ cho hơn 400 giảng viên của 16 trường cao đẳng, đại học trực thuộc Bộ Công An
16 Năm 2014 Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN Cung cấp dịch vụ tư vấn…
17 Năm 2014 Viện Đào tạo quốc tế Cung cấp máy chấm thi và Chuyển giao phần mềm thi trắc nghiệm Testpro Plus
18 Năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tổ chức kỳ thi Olympic Tiếng Anh cho học sinh Trung học cơ sở
19 Năm 2015 Tổng cục chính trị Công An Nhân dân Chuyển giao phần mềm Testpro plus Intermidiate Version1.5
20 Năm 2015 – 2016 Công ty IEG Toàn Cầu Tổ chức thi và chấm bài, trả kết quả
21 Năm 2016 Đại học y tế Công Cộng Chuyển giao phần mềm thi trắc nghiệm Testpro plus Intermidiate Version1.5
22 Từ Năm 2006 đến nay Sở GD&ĐT Hà Nội -Công ty Languagelink Việt Nam Trộn đề thi, cung cấp phiếu trả lời trắc nghiệm, chấm bài, trả kết quả
23 Năm 2016 Học viện Chính trị

Công an nhân dân (T29)

Chuyển giao phần mềm thi trắc nghiệm Testpro plus Intermidiate Version1.5
24 Năm 2016 -2017 Học viện Cảnh sát

nhân dân (T32)

Chuyển giao phần mềm thi trắc nghiệm Testpro plus Intermidiate Version1.5
25 Năm 2016 -2017 Học viện Quốc tế

Bộ công an (B43)

Chuyển giao phần mềm thi trắc nghiệm Testpro plus Intermidiate Version1.5
26 Năm 2016 -2017 Học viện An ninh

nhân dân (T31)

Chuyển giao phần mềm thi trắc nghiệm Testpro plus Intermidiate Version1.5
27 Năm 2016 -2017 Trung cấp cảnh sát nhân dân VI (T51) Chuyển giao phần mềm thi trắc nghiệm Testpro plus Intermidiate Version1.5
28 Năm 2016 -2017 Trung cấp cảnh sát giao thông (T52) Chuyển giao phần mềm thi trắc nghiệm Testpro plus Intermidiate Version1.5
29 Năm 2016 -2017 Trung cấp cảnh sát nhân dân III (T49) Chuyển giao phần mềm thi trắc nghiệm Testpro plus Intermidiate Version1.5
30 Năm 2016 -2017 Cao đẳng An Ninh Nhân dân II (T37) Chuyển giao phần mềm thi trắc nghiệm

Testpro plus Intermidiate Version1.5