Thư mời tài trợ

Công ty EDTECH-VN đã nghiên cứu chuyên sâu về đo lường và đánh giá trong giáo dục trong hơn 20 năm qua, đã đề xuất được các phương pháp và quy trình công nghệ hiện đại phục vụ đánh giá, tạo lập được các phần mềm có chất lượng cao xây dựng trên cơ sở IRT phục vụ việc làm ngân hàng câu hỏi và triển khai kiểm tra đánh giá. Với nhận định đó, EDTECH-VN đề xuất một “chiến dịch” bồi dưỡng giáo viên trung học theo chương trình “Ứng dụng KHCN đo lường vào hoạt động đánh giá năng lực học sinh trong các trường Trung học” Xem thêm

 

Giới thiệu vềCông ty Edtech - VN

Giáo dục là nền tảng trong việc phát triển nguồn nhân lực, là sự nghiệp của quốc gia, của mỗi nhà, mỗi người. Để đạt được thành công chúng ta luôn phải cùng nhau phấn đấu, chiến đấu.

Chúng tôi, công ty EDTECH-VN, đã, đang và sẽ luôn nỗ lực "vì một nền giáo dục dân tộc, tiến bộ, hiện đại" thông quá việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới trong ngành giáo dục, đặc biệt là công nghệ đo lường trong xây dựng đề thi theo lý thuyết trắc nghiệm hiện đại. Đây là công nghệ đã được sử dụng rộng rãi nhiều năm nay tại các nước phát triển và được ứng dụng trong các kỳ thi tiêu chuẩn quốc tế như TOEFL, IELTS, ACT, GMAT,...

Cũng như nếu sử dụng gang tay để làm thước đo thì chúng ta không thể thiết kế và xây dựng được các tòa nhà cao tầng. Đề thi là thước đo để đánh giá nhân lực. Và nếu chúng ta KHÔNG ứng dụng công nghệ đo lường đem lại độ chính xác cao trong xây dựng đề thi thì chúng ta KHÔNG thể xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xem thêm

lĩnh vực hoạt động

Hãy cùng chúng tôi xây dựng một nền giáo dục dân tộc, tiến bộ, hiện đại vì tương lai con em chúng ta và tương lai giàu đẹp của đất nước.

Giáo dục là nền tảng trong việc phát triển nguồn nhân lực, là sự nghiệp của quốc gia, của mỗi nhà, mỗi người. Để đạt được thành công chúng ta luôn phải cùng nhau phấn đấu, chiến đấu.
Chúng tôi, công ty EDTECH-VN, đã, đang và sẽ luôn nỗ lực "vì một nền giáo dục dân tộc, tiến bộ, hiện đại" thông quá việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới trong ngành giáo dục, đặc biệt là công nghệ đo lường trong xây dựng đề thi theo lý thuyết trắc nghiệm hiện đại. Đây là công nghệ đã được sử dụng rộng rãi nhiều năm nay tại các nước phát triển và được ứng dụng trong các kỳ thi tiêu chuẩn quốc tế như TOEFL, IELTS, ACT, GMAT,...
Cũng như nếu sử dụng gang tay để làm thước đo thì chúng ta không thể thiết kế và xây dựng được các tòa nhà cao tầng. Đề thi là thước đo để đánh giá nhân lực. Và nếu chúng ta KHÔNG ứng dụng công nghệ đo lường đem lại độ chính xác cao trong xây dựng đề thi thì chúng ta KHÔNG thể xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giáo dục là nền tảng trong việc phát triển nguồn nhân lực, là sự nghiệp của quốc gia, của mỗi nhà, mỗi người. Để đạt được thành công chúng ta luôn phải cùng nhau phấn đấu, chiến đấu.
Chúng tôi, công ty EDTECH-VN, đã, đang và sẽ luôn nỗ lực "vì một nền giáo dục dân tộc, tiến bộ, hiện đại" thông quá việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới trong ngành giáo dục, đặc biệt là công nghệ đo lường trong xây dựng đề thi theo lý thuyết trắc nghiệm hiện đại. Đây là công nghệ đã được sử dụng rộng rãi nhiều năm nay tại các nước phát triển và được ứng dụng trong các kỳ thi tiêu chuẩn quốc tế như TOEFL, IELTS, ACT, GMAT,...
Cũng như nếu sử dụng gang tay để làm thước đo thì chúng ta không thể thiết kế và xây dựng được các tòa nhà cao tầng. Đề thi là thước đo để đánh giá nhân lực. Và nếu chúng ta KHÔNG ứng dụng công nghệ đo lường đem lại độ chính xác cao trong xây dựng đề thi thì chúng ta KHÔNG thể xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giáo dục là nền tảng trong việc phát triển nguồn nhân lực, là sự nghiệp của quốc gia, của mỗi nhà, mỗi người. Để đạt được thành công chúng ta luôn phải cùng nhau phấn đấu, chiến đấu.
Chúng tôi, công ty EDTECH-VN, đã, đang và sẽ luôn nỗ lực "vì một nền giáo dục dân tộc, tiến bộ, hiện đại" thông quá việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới trong ngành giáo dục, đặc biệt là công nghệ đo lường trong xây dựng đề thi theo lý thuyết trắc nghiệm hiện đại. Đây là công nghệ đã được sử dụng rộng rãi nhiều năm nay tại các nước phát triển và được ứng dụng trong các kỳ thi tiêu chuẩn quốc tế như TOEFL, IELTS, ACT, GMAT,...
Cũng như nếu sử dụng gang tay để làm thước đo thì chúng ta không thể thiết kế và xây dựng được các tòa nhà cao tầng. Đề thi là thước đo để đánh giá nhân lực. Và nếu chúng ta KHÔNG ứng dụng công nghệ đo lường đem lại độ chính xác cao trong xây dựng đề thi thì chúng ta KHÔNG thể xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giáo dục là nền tảng trong việc phát triển nguồn nhân lực, là sự nghiệp của quốc gia, của mỗi nhà, mỗi người. Để đạt được thành công chúng ta luôn phải cùng nhau phấn đấu, chiến đấu.
Chúng tôi, công ty EDTECH-VN, đã, đang và sẽ luôn nỗ lực "vì một nền giáo dục dân tộc, tiến bộ, hiện đại" thông quá việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới trong ngành giáo dục, đặc biệt là công nghệ đo lường trong xây dựng đề thi theo lý thuyết trắc nghiệm hiện đại. Đây là công nghệ đã được sử dụng rộng rãi nhiều năm nay tại các nước phát triển và được ứng dụng trong các kỳ thi tiêu chuẩn quốc tế như TOEFL, IELTS, ACT, GMAT,...
Cũng như nếu sử dụng gang tay để làm thước đo thì chúng ta không thể thiết kế và xây dựng được các tòa nhà cao tầng. Đề thi là thước đo để đánh giá nhân lực. Và nếu chúng ta KHÔNG ứng dụng công nghệ đo lường đem lại độ chính xác cao trong xây dựng đề thi thì chúng ta KHÔNG thể xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đăng ký khóa học đào tạo - bồi dưỡngXây dựng - Đánh giá đề thi

Xem thêm

Dự án

Chương trình bồi dưỡng – chuyển giao công nghệ “Ứng dụng khoa học và công nghệ đo lường vào hoạt động đánh giá năng lực học sinh trong các trường trung học” dành cho giáo viên các trường THPT và THCS trên địa bàn cả nước

Chương trình chuyển giao công nghệ này được triển khai nhằm trang bị cho phần lớn trong 13.500 trường THPT và THCS trên cả nước kiến thức, kỹ năng và công nghệ để xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi theo hướng ứng dụng khoa học hiện đại về đo lường đánh giá trong giáo dục mà nền tảng là Lý thuyết ứng đáp câu hỏi (Item Response Theory - IRT) với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục và các giảng viên am tường các môn học phổ thông, theo sự điều phối của công ty phần mềm trắc nghiệm hàng đầu Việt Nam – EDTECH-VN.

Các dự án – đề tài Công ty đã triển khai trong mấy năm gần đây

Nhiều dự án, đề tài khoa học mang lại những giá thực tiễn cho nền giáo dục Việt Nam nói chung và cách riêng cho từng địa phương

Đối tác