“Ở đâu có sự đo lường thì ở đó bắt đầu có khoa học” D. I. Mendêlêep

“ĐỀ THI là THƯỚC ĐO, đồng thời nó xác định CÁI ĐÍCH cần đạt của người học…”

“… Chúng ta muốn xây nhà cao tầng phải dùng thước mét là thước đo tiêu chuẩn hóa được công nhận trên toàn cầu trong thiết kế và thi công chứ không thể dùng gang tay. Tương tự, để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao chúng ta cần sử dụng khoa học đo lường hiện đại trong thiết kế và xây dựng đề thi, ở đây đề thi chính là thước đo tiêu chuẩn hóa.

EDTECH-VN

 

Ảnh 1: Lễ thượng cờ tổ quốc trên đỉnh Phật Chỉ - Mẫu Sơn

Ảnh 1: Lễ thượng cờ tổ quốc trên đỉnh Phật Chỉ – Mẫu Sơn

Sự đóng góp và hy sinh của cải, vật chất, mồ hôi, xương máu của nhân dân, những người lính đã không chỉ đơn thuần dành cho những cuộc chiến mà vì một cuộc cách mạng của dân tộc, cuộc cách mạng giáo dục từ những người thầy. Chúng ta không thể quên những đóng góp và hy sinh của họ. Cuộc cách mạng không thể dừng lại khi chưa đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Dòng sông Ô Lâu vẫn chảy không ngừng và phát triển nền giáo dục chất lượng cao chính là tiếp nối làn sóng của cuộc cách mạng giáo dục do những người thầy đã khởi xướng. Đây cũng là một nhiệm vụ cao cả dành cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.
Đọc thêm...